ngầm hiểu

 1. PTDNV

  Customer insight không phải là "sự thật ngầm hiểu"

  Chẳng hiểu sao, nhiều chuyên gia về marketing cứ dịch customer insight là “SỰ THẬT NGẦM HIỂU”, mặc dù trong cả hai từ tiếng Anh ở trên, chẳng có từ nào mang ý nghĩa là "sự thật" cả! Tôi hay phản biện lại cách dịch này nên vì thế mà nhiều chuyên gia hủy kết bạn với tôi, thậm chí còn bóng gió đả...
 2. Q

  Tìm Customer Insight (sự thật ngầm hiểu) như thế nào?

  Tìm Customer Insight (sự thật ngầm hiểu) như thế nào? (Bài dài nhưng đáng để đọc) “Insight is a penetrating understanding that reveals a fresh thinking and unlock new opportunities for brand building.” Như vậy, Insight hiểu đơn giản là những thấu hiểu mới mẻ về một đối tượng nhất định (người...
 3. T

  Customer Insight: Sự thật ngầm hiểu và những "nhầm hiểu"

  Những người đang làm trong mảng marketing đa phần đều biết từ customer insight có nghĩa là gì: sự thật ngầm hiểu – sự thấu hiểu khách hàng và các hành vi của họ dù họ không nói ra. Tuy nhiên nếu vậy thì customer insight khác gì với các nghiên cứu hay các data về khách hàng mà bạn có? Làm sao để...
Top