nên viết

  1. H

    Bạn có nên viết một cuốn sách và đây là lý do khuyên bạn nên viết?

    Tại sao bạn nên viết một cuốn sách? Trước khi bắt đầu một dự án viết sách, bạn cần có khả năng trả lời câu hỏi: “Tại sao bạn viết?” Bên cạnh đó, hãy trả lời thêm câu hỏi: “Tại sao ý tưởng viết một cuốn sách lại khiến bạn hứng thú đến mức khiến bạn muốn đọc bài viết này? Câu trả lời của bạn...
  2. PTDNV

    Kế hoạch kinh doanh, độ dài và khi nào bạn nên viết?

    WHAT TO INCLUDE IN YOUR BUSINESS PLAN? (Bài viết này sẽ trình bày tóm tắt về: kế hoạch kinh doanh nên bao gồm những gì? dài khoảng bao nhiêu? Khi nào thì bạn nên viết một kế hoạch kinh doanh?) Kế hoạch kinh doanh là một bảng mô tả được viết ra để mô tả tương lai của doanh nghiệp. Đó là một tài...
Top