nền kinh tế

  1. Q

    Định giá dịch vụ trong nền kinh tế cho mượn

    Nghe “nền kinh tế cho mượn” chắc lạ lẫm nhưng thực ra chúng ta quen với nó từ lâu rồi, đó là thư viện, truyền hình cap, taxi, mạng di động, mạng Internet, phòng gym v.v. Trong bài này, tôi sẽ chỉ ra rằng sức đáp ứng của DN và tần suất sử dụng của khách hàng là hai yếu tố quyết định chiến thuật...
Top