nén gzip

  1. waytomarketing

    Tại sao nén Gzip không hoạt động trên website của tôi?

    (WayToMarketing) - Mỗi khi người dùng muốn tiếp cận trang web của bạn, họ thực hiện cuộc gọi đến máy chủ web của bạn bằng trình duyệt của họ. Cuộc gọi sẽ kết thúc để tải dữ liệu của trang, bao gồm HTML, CSS và tất cả những đa phương tiện có trên trang. Các tập tin tải càng lớn thì thời gian...
Top