nào dạy

  1. Q

    Social Event: Những thứ không trường nào dạy bạn

    Kính thưa các anh chị, hiện tại mình đang chuẩn bị cho một sự kiện social event lớn. Sắp tới giờ G, căng thẳng nên chia sẻ kinh nghiệm một chút để có anh chị nào cùng nghề social event có thể tránh được những khó khăn mà mình đang gặp. a/ Ngân sách/ Budget. Đối với social event, việc chuẩn...
Top