mxh

  1. K

    Nhân vụ MXH mình cũng đưa ra vài ý kiến về phát triển MXH

    Dạo này tháng nào cũng có một MXH ra mắt, chắc mỗi cá nhân nên làm cho mình một MXH để đất nước nhanh phát triển quá. Nhân vụ MXH mình cũng đưa ra vài ý kiến về phát triển MXH :3. MXH thì đối tượng chính là con người, do vậy phải xuất phát từ nhu cầu gốc của con người để phát triển. Những nhu...
  2. B

    4 tips nhỏ để có vật phẩm viral trên MXH không làm ngay sẽ mất tiền oan

    4 tips nhỏ để có vật phẩm viral trên MXH không làm ngay sẽ mất tiền oan 1. Trước hết là bạn phải có vật phẩm truyền thông. Nhiều bạn cứ ngồi xem, hóng các campaign của người khác rồi chỉ biết khen, ước và chấm hết. Đừng chỉ ngồi phân tích insight khách hàng rồi khi chưa tìm ra cái nào ưng ý thì...
Top