mục đích seo

  1. S

    Google: Đừng thay đổi URLs chỉ vì mục đích SEO của bạn

    John Mueller của Google trả lời cho một câu hỏi trong các diễn đàn Trợ giúp Webmaster của Google về việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc URL của một trang web. Các trang web có hàng trăm ngàn các URL động giống như thế này: /search?manufacturer=fairline ?keywords=Fairline+Targa+38...
Top