mùa vụ

  1. Q

    Chuẩn bị vốn cho một mùa vụ thành công

    Một mùa vụ thành công không thể thiếu vốn! Một kế hoạch tăng trưởng doanh số không thể thiếu nguồn tăng vốn lưu động. ------ Để có 1 triệu sản phẩm giao cho khách hàng, chúng ta cần phải mua nguyên liệu, thuê nhân công sản xuất, và sau khi giao hàng cho khách hàng, phải đợi khách hàng thanh...
Top