mua link

  1. waytomarketing

    Mua Backlinks để SEO

    (WayToMarketing) - Xây dựng liên kết trả tiền là một điều cấm kỵ trong SEO. Tuy nhiên, hầu hết các SEO đều không thừa nhận việc đó. SEO uy tín là người hoàn toàn lên án về việc xây dựng liên kết trả tiền và lập trường của Google là hoàn toàn rõ ràng: Mua hoặc bán liên kết là vi phạm Webmaster...
Top