mới mẻ

  1. PTDNV

    Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ

    Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ (đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ) bởi vì đa số vẫn đang chăm chút cho sản phẩm - dịch vụ chứ ít người nghĩ đến branding - làm thương hiệu. Định vị vô cùng quan trọng, nó khiến cho mọi hoạt động marketing hay branding...
  2. Q

    Phễu bán hàng xưa như trái đất hay vẫn là mới mẻ?

    Công thức Marketing phễu Know -> Like -> Try -> Buy -> Repeat -> Refer là công thức phễu bán hàng tưởng xưa như trái đất nhưng lại là một công thức tốn nhiều giấy mực của những người làm marketing, đặc biệt là marketing automation. Theo cách hiểu đơn giản có nghĩa là, ta biến: Chưa biết ->...
Top