meta refresh

  1. waytomarketing

    Google: Điều hướng website bằng Meta Refresh có hiệu quả nhưng không được khuyến khích

    Thực tế, tôi đã có một vài bài viết trong thời gian trước đây đề cập tới việc Google không khuyến khích sử dụng kỹ thuật meta refresh để điều hướng trang web (điều hướng trang web qua thẻ meta). Thay vì sử dụng meta refresh thì bạn được khuyên nên dùng Redirect 301 hoặc 302. Nhưng meta...
Top