marketing tương tác

  1. Hana

    10 phương pháp siết chặt quỹ ngân sách trong Marketing tương tác

    (WaytoMarketing) - Cũng như các nhà tiếp thị, chúng ta luôn phấn đấu để giảm quỹ ngân sách mà không làm hại tới thương hiệu cũng như khách hàng tín nghiệm- nhưng không phải chiến công dễ dàng. * Marketing tương tác hoặc tiếp thị tương tác: Được viết tắt của từ Interactive Marketing là hình thức...
Top