marketing thương mại

  1. Thu Ha Nguyen

    6 Bước để có một kế hoạch marketing thương mại hiệu quả

    Marketing thương mại xuất phát từ nguyên nhân cơ bản nhất là từ yêu cầu thị trường, đặc biệt với vai trò ngày càng quan trọng của các điểm bán hàng và sự phát triển nhanh chóng của chúng. Marketing thương mại chính là sự giao thoa giữa 3 đối tượng: Customer (khách hàng), Shopper(nhà bán lẻ) và...
Top