marketing mix

  1. A

    Chia sẻ về vai trò của Marketing Mix

    Vai trò của Marketing mix trong một chiến lược marketing là vô cùng quan trọng. Bạn không thể nào tạo được một chiến lược tiếp thị hiệu quả nếu bỏ qua công cụ này. Marketing mix hầu như có thể quyết định đến 70% sự thành bại của một chiến dịch. Để hiểu rõ hơn về công cụ này, chúng ta hãy cùng...
Top