mập mờ

  1. Q

    Mập mờ là bản chất của "Sếp" - Phần 1

    Trong “giang hồ” đồn đại, vốn các sếp châu Á thường có một công thức bí mật, rất riêng để gây ảnh hưởng tới nhân viên dưới quyền. Một trong các cách ấy là tạo ra ấn tượng về quyền lực vượt trội. Bài này và một số bài sau tôi sẽ kể một số phương pháp...
Top