logistics

  1. Q

    11 lý do các Sale dịch vụ Logistics không trụ lâu được với nghề

    11 LÝ DO CÁC SALES DỊCH VỤ LOGISTICS KHÔNG TRỤ LÂU ĐƯỢC VỚI NGHỀ 1/ Chết sớm vì không có khách hàng để làm hàng hoặc tháng có tháng không (Đau thương nhất trong dịch vụ Logistics là không có khách hàng để bán cước dịch vụ) 2/ Chết vì khách hàng không trả phí hoặc chậm trả phí (Chọn nhầm khách...
Top