loại trừ

  1. T

    Loại trừ đối tượng là việc rất quan trọng!!!

    Đêm! dạo này lại có thói quen nhâm nhi một cốc WHISKY nhưng mà mất ngủ. Cái men rượu xứ lạnh này chẳng bao giờ là hết nồng, nồng nhiệt như tâm trạng lúc này. Đêm nay mình sẽ có khoảng lặng để viết về một cách tối ưu mà trước kia mình đã từng nhắc đến nhưng chưa đi vào cụ thể đó là loại trừ trong...
Top