loại bỏ

 1. waytomarketing

  Loại bỏ điều hướng có ảnh hưởng đến thuật toán xếp hạng của Google?

  Alexander, một chuyên gia SEO, đã hỏi John Mueller của Google trong video hangout sáng ngày 28/4 rằng liệu Google có biết về một thủ thuật mà một số trang web đang sử dụng để chống lại các tác động tiêu cực từ bản cập nhật thuật toán Medic ngày 1/8 hay không. John Mueller đã tỏ ra bối rối và trả...
 2. B

  Phân tích trang: Cập nhật hay loại bỏ nội dung nghèo nàn sẽ làm tốt hơn?

  Có ba chiến lược cơ bản để xử lý nội dung nghèo nàn: cập nhật, chuyển hướng hay từ chối lập chỉ mục. Cộng tác viên Kristopher Jones xem xét chúng và cho rằng hãy luôn giữ mục đích về nội dung khi tiến hành bất cứ thay đổi nào. Vài người nhìn vào các thay đổi mà Google tiến hành với thuật toán...
 3. D

  Những kiểu viết Content Marketing rập khuôn cần loại bỏ

  Những từ hoặc cụm từ bị lạm dụng nhiều nhất trong content marketing là gì? Để tạo nên sự khác biệt, cần tránh những sự rập khuôn trong cách sử dụng từ ngữ. Bạn đã làm mọi thứ để thúc đẩy mảng online marketing. Bạn biết về các thủ thuật SEO, từ việc sử dụng các từ khóa đuôi dài đến việc xây dựng...
 4. waytomarketing

  Bạn có nên giữ lại hay loại bỏ dấu gạch chéo trên URL?

  Bạn có nên giữ hay loại bỏ dấu gạch chéo trên URL? Trước tiên, bạn hãy xem 2 URL bên dưới: Chỉ có một sự khác biệt giữa các URL đó và đó là dấu gạch chéo. Dấu gạch chéo "/" ở cuối URL. Câu hỏi đặt ra là bạn có muốn giữ dấu gạch chéo đó hay bạn muốn xóa nó? Bạn muốn URL của bạn giống tùy chọn...
 5. B

  Thủ thuật để loại bỏ liên kết thư mục spam

  Penguin 2.0 được đưa ra vào ngày 22 tháng năm ảnh hưởng đến 3.3% truy vấn tìm kiếm ở Mỹ. Sau khi tiến hành làm nhiều phân tích, bây giờ nó thiết lập các chính sách liên kết cơ bản như directory submission và feed submission không còn giúp xếp hạng và Google bắt đầu tham gia kỹ thuật phi tự nhiên...
Top