lỗ hổng

  1. PTDNV

    Lỗ hổng doanh nghiệp có không?

    Nhiều bạn đề nghị tôi tổ chức hội thảo chia sẻ cách thức vá lỗ hổng doanh nghiệp. Bài viết này để trả lời chung luôn cho nhiều người (vì không thể trả lời riêng cho từng người!). Group chúng ta sẽ KHÔNG tổ chức hội thảo cho chủ đề này đâu ạ! Vì sao như vậy? Vì doanh nghiệp không có lỗ hổng...
  2. T

    Chiếm kết quả tìm kiếm Google: Seo tại Anh khám phá ra lỗ hổng sơ đồ trang Xml trong Google Search Console

    SEO chiến thắng trong cuộc thi tìm lỗi, đội tìm kiếm Google xác nhận rằng lỗ hổng đó không còn hoạt động. Trong 2017, Google đã chi 3 triệu đô cho các cá nhân và các nhà nghiên cứu như một phần của chương trình tìm lỗi của họ (VRP), chương trình này cổ vũ cộng đồng nghiên cứu bảo mật tìm và báo...
Top