liên tưởng

  1. K

    Liên tưởng ngẫu nhiên - Bài tập luyện viết đỉnh cao

    Các bạn có thường xuyên nghe những phần trình bày của những diễn giả hàng đầu, các bạn có hay đọc những bài viết của những cây phím xuất sắc? Nếu có, bạn có bao giờ để ý đến cách họ gợi mở một vấn đề? Ngày xưa, cái thời phổ thông, mình là chuyên gia viết mở bài theo kiểu trăm cái như một. Bài...
  2. S

    Time on site – bounce rate và sự liên tưởng tới tình dục

    Những người làm marketing online, gắn mình với những website chắc chẳng ai còn lạ lẫm gì với hai khái niệm này. Nhưng hôm nay, chúng ta thử liên tưởng nó tới một thứ rất nhạy cảm là Tình Dục xem sao? Time on site là gì? Time on site là thời gian người dùng ở trên trang web của bạn. Còn với...
Top