liên kết spam

  1. waytomarketing

    Tại sao liên kết spam không gắn liền với Google Penguin 4.0

    (WayToMarketing) - Một số người cho rằng liên kết spam đang bùng nổ do Google phát hành Penguin 4.0. Tuy nhiên, để hiểu chính xác về thuật toán hiện tại, cần phải hiểu rõ về lịch sử của Penguin. Lịch sử của Google Penguin Không giống với bất kỳ bản cập nhật thuật toán nào trước đây của...
  2. B

    Thủ thuật để loại bỏ liên kết thư mục spam

    Penguin 2.0 được đưa ra vào ngày 22 tháng năm ảnh hưởng đến 3.3% truy vấn tìm kiếm ở Mỹ. Sau khi tiến hành làm nhiều phân tích, bây giờ nó thiết lập các chính sách liên kết cơ bản như directory submission và feed submission không còn giúp xếp hạng và Google bắt đầu tham gia kỹ thuật phi tự nhiên...
Top