lập nghiệp

  1. Q

    Lập nghiệp dành cho các bạn trẻ

    Trong Xã Hội hiện tại, tỷ lệ các doanh nghiệp mới thất bại rất cao, người này ngã xuống, người kia đứng lên - Tình trạng kéo dài chưa có lối thoát. Với kinh nghiệm bản thân, tôi xin góp một vài ý kiến thực tế nhỏ. 1/ Tìm hiểu nhu cầu thị trừống và xem ngành nghề mình sắp start up đã bảo hoà...
Top