làm sale

  1. Q

    Làm Sales là làm cho người khác hay làm cho chính mình?

    Các bạn sales thường có thói quen chờ công ty hỗ trợ từ database đến các chi phí tiếp khách, chi phí in ấn tài liệu phát tờ rơi, chi phí tiếp thị khác …. ! Ở góc nhìn văn hóa công ty bán hàng, có thể bạn không sai! Nhưng nó sẽ vô hình taọ ra cho bạn một thói quen “ỷ lại” và tư duy “làm cho chủ”...
  2. Q

    Làm Sales - Tức là đi bán hàng

    Nếu ai đó hỏi Tèo về việc cho sinh viên một lời khuyên về định hướng nghề nghiệp, mình khuyên các bạn đừng nên làm sales. Làm sales các bạn phải rèn luyện những thứ mà chắc chắn các bạn không hề muốn, thậm chí trái ngược với việc thiết lập ngưỡng an toàn của các bạn. Các bạn sẽ chẳng bao giờ...
Top