làm đúng

  1. K

    Những điểm làm đúng & chưa đúng của Minigame Vòng Quay May Mắn Chợ Tốt

    Các anh chị marketer thì ắt hẳn cũng biết minigame Vòng Quay May Mắn của Chợ Tốt đang chạy phải không? Nhưng có điểm nào tốt & chưa tốt ở minigame đợt này, để lỡ 1 ngày nào đó cũng cần làm minigame thì có thể có thêm góc nhìn để tối ưu nha. Link game đang chạy...
Top