làm ăn

  1. Q

    Làm ăn ở Myanmar

    Thời gian qua sản phẩm của cty tôi đã “chinh chiến” thành công ở một số nước ĐNA, qua quá trình làm kinh doanh tôi học được rất nhiều điều từ những thất bại và thành công ở thị trường này từ đó đúc kết ra một số kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn ở đây. Mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa khác...
Top