kỳ vọng

  1. Q

    Giảm kỳ vọng để tăng giá trị

    1. Nhiều đôi khi yêu nhau, mặn nồng quấn quýt như đôi chim câu, tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Nhưng khi cưới nhau về, đánh chửi nhau như cơm bữa. Đúng là tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi. Thà xấu đẹp gì thì show hết ra từ trước có phải đỡ thất vọng về nhau không. 2. Khi tôi mua hàng trên Amazon, họ...
  2. D

    Doanh thu online không cao như kỳ vọng: Bạn đã biết tối ưu trang web của mình?

    Một trang web có hiệu suất cao cũng giống như một nhân viên bán hàng 24/7, nếu biết cách tối ưu hóa nó sẽ đem về nguồn khách hàng và thu nhập cho công việc kinh doanh của bạn. Một trang web có hiệu suất cao cũng giống như một nhân viên bán hàng 24/7 vậy. Nó vẫn hoạt động trong khi bạn nghỉ...
Top