kỹ năng viết

  1. Q

    Doanh nhân 4.0: Chúng ta nên trang bị cho mình kỹ năng viết!

    Một trong những kỹ năng quan trọng để làm quản lý mà chúng ta ít để ý & phát huy đó là: KỸ NĂNG VIẾT & TRUYỀN TẢI THÔNG TIN nội bộ thông qua các VĂN BẢN, các ĐOẠN CHAT hay BÀI VIẾT NỘI BỘ... Không chỉ kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trực tiếp với teamwork là quan trọng. Mà đôi khi kỹ năng VIẾT...
  2. H

    15 cách cải thiện kỹ năng viết & có thể thay đổi cuộc sống bạn

    Bạn có biết rằng những kỹ năng viết có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người đọc tác phẩm của bạn? Vì vậy, điều hợp lý là viết tốt hơn - rõ ràng hơn, trôi chảy hơn và đẹp mắt hơn - thậm chí còn có sức ảnh hưởng to lớn cho cả bạn và người đọc của bạn. 1. Cải thiện...
Top