kinh doanh trực tuyến

  1. PTDNV

    Các cách sử dụng tên miền (domain) cho việc kinh doanh Online

    Việc sở hữu một tên miền cho website của mình là việc cần thiết để hoạt động trên môi trường internet. Sau đây em sẽ chia sẻ một số bài viết về tên miền để anh chị hiểu rõ hơn về nó. Cấu tạo tên miền Tên miền được cấu tạo bởi nhiều thành phần cách nhau bởi dấu chấm (.), ví dụ: aaa.vn là tên...
Top