kiểm soát

  1. Q

    Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh cho doanh nghiệp SME - Tại sao không?

    Rất nhiều doanh nghiệp SMEs cho rằng họ chỉ cần tập trung vào bán hàng, vào truyền thông, kiểm soát nội bộ để sau cũng được vì nếu chưa có thì cũng chưa chết ngay. Điều đó là không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng bởi kinh doanh là “hàng công”, tài chính và quản trị nội bộ là “hàng thủ”, nếu...
  2. Q

    Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiêp nhỏ, bắt đầu từ đâu?

    Câu hỏi này mình thường được nghe khá nhiều và rất thường được hỏi làm sao, làm cách nào. Các bước sau rất đơn giản mà các anh chị và các bạn là CEO của DN nhỏ có thể thử nhé (theo đúng 5 phần của COSO nhé) 1. Môi trường kiểm soát: Các CEO vẽ cho...
Top