khuynh đảo

  1. Q

    Quản lý sản xuất: 7 em chân dài khuynh đảo nhà máy

    Giám đốc một công ty may than thở, đơn hàng hiện không thiếu, nhưng năng suất là vấn đề lớn của công ty của bạn. Năng suất thấp làm giá thành cao và dù đơn hàng nhiều vẫn không có lời, thậm chí lỗ. Tôi xin chia sẻ cho các doanh nghiệp may, nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất, nói chung. Năng...
  2. PTDNV

    Quản lý sản xuất: 7 em "chân dài" khuynh đảo nhà máy

    7 EM CHÂN DÀI KHUYNH ĐẢO NHÀ MÁY (Đọc rồi, chưa đọc đều nên đọc lại! Share tự do!) Giám đốc một công ty may than thở, đơn hàng hiện không thiếu, nhưng năng suất là vấn đề lớn của công ty của bạn. Năng suất thấp làm giá thành cao và dù đơn hàng nhiều vẫn không có lời, thậm chí lỗ. Tôi có chút...
Top