khúc nhạc

  1. T

    Bài toán Discount: Khúc nhạc buồn vui

    Giảm giá là chiêu bài trong marketing mà ai rồi cũng sẽ áp dụng. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở mức độ nhẩm tính áng chừng thì quả thật nguy hiểm! Trong kinh doanh, đồng tiền đi liền khúc ruột. Nhích 1 đồng là lỗ trông thấy rồi ! Ok tầm quan trọng là vậy, nào chúng ta bắt đầu. Để thực tế, mình...
Top