không thay đổi

  1. K

    Marketing không thay đổi nhưng Marketers thì cần phải thay đổi

    MARKETING KHÔNG THAY ĐỔI ... NHƯNG MARKETERS THÌ CẦN PHẢI THAY ĐỔI Thế giới hiện đang thay đổi một cách chóng mặt do sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Điều này dẫn đến các xu hướng sau: 1. Khách hàng ngày càng trở nên độc lập hơn: ngày trước, người dùng không có nhiều khả năng tiếp cận với...
  2. waytomarketing

    Cách để khắc phục lưu lượng truy cập giảm nhưng thứ hạng không thay đổi

    Dường như một số nhà xuất bản đang gặp phải vấn đề giảm lưu lượng truy cập nhưng thứ hạng vẫn giữ nguyên. Kiểm tra các công cụ SEO, Analytics và AdSense để xác minh sự sụt giảm về lưu lượng truy cập mà không có thay đổi về thứ hạng. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy điều này. Ngoại trừ một số sai...
Top