không ổn định

  1. K

    Làm SEO là không ổn định...

    Lạ nhỉ, giờ con gái giờ họ cần gì vậy -_-Làm SEO mà ko gọi là 1 nghề ổn định à. Mình làm SEO 3 năm nay rồi, mới làm quen 1 bạn tên N, bạn này sau này xác định làm nhà nước dưới quê. Mình làm quen cô ấy qua 1 người giới thiệu, đại loại là 2 đứa có bạn chung. Sau khi nói chuyện 1 chút thì cô ấy...
Top