không nhận ra

  1. Q

    7 lỗi ngầm của các giám đốc - chủ doanh nghiệp có thể mắc mà không thấy

    BẢY LỖI NGẦM CỦA CÁC GIÁM ĐỐC, CHỦ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ BẠN ĐANG MẮC MÀ KHÔNG HỀ NHẬN THẤY 01- Chưa rõ bức tranh lớn về doanh nghiệp của mình 02- Chưa rõ những chi tiết 03- Chưa xây dựng được hệ thống hiệu quả và văn hóa mạnh 04- Chưa thấu hiểu con người để làm việc bớt sai sót mà thêm năng...
  2. G

    Tìm hiểu Google Panda là gì và sự thật phũ phàng mà dân Seo không nhận ra?

    Có một sự thật mà bạn chưa biết: Hầu như đến 95% mọi người ko nhận biết được rằng website của mình đang bị phạt Panda, Penguin hay một hình phạt nào khác của Google. Số còn lại thì còn ngờ ngợ không dám chắc điều đó. Nhưng sau bài viết này bạn sẽ không còn thuộc con số 95% đó nữa. Tôi sẽ cho...
Top