không kế hoạch

  1. PTDNV

    Khi vé số dạo: Lập chiến lược trải nghiệm khách hàng

    Không lập kế hoạch là bạn đã chuẩn bị cho một kế hoạch sẽ thất bại Thằng ranh đó nói bằng cái giọng đầy vẻ trí thức. Nó một thanh niên 24 tuổi, cử nhân một trường đại học, mới bị thất nghiệp 3 tháng nay vì chửi nhau với quản lý. Chán cảnh làm công nó quyết định Lập nghiệp bằng nghề bán vé số...
Top