không giúp

  1. waytomarketing

    Google: Việc đăng tải nội dung thường xuyên không giúp ích cho việc xếp hạng tìm kiếm

    John Mueller – một kĩ sư và người đại diện của Google sau thời Matt Cutts đã khẳng định rằng các thuật toán của Google không đem lại ưu thế cho một website khi website này đăng tải nhiều nội dung, với tần suất thường xuyên hơn những website khác. Như John Mueller chia sẻ trên Twitter, "một trang...
Top