không đạt

 1. Q

  Có nên phạt Sales khi không đạt KPI?

  Câu chuyện 1: Phạt Sales khi không đạt KPI không? Nhiều bạn inbox hỏi tôi về quản lý đội ngũ sales sao hiệu quả và phạt KPI như thế nào? Tôi nói là: trước tiên xem lại
 1. Mình đã hỗ trợ các bạn đầy đủ chưa? Sales Kits, Sales tools, ...
 2. Mình đã hiểu thấu đáo công việc các bạn để có thể đề...
 2. T

  Tại sao không đạt được KPI và tại sao đạt được KPI mà kinh doanh vẫn kém?

  Phân biệt goal / objectives, chiến lược, chiến thuật và KPI Trước khi nói tới KPI là gì thì chúng ta nên nói tới mục tiêu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đều cần phải có một mục tiêu mà cần phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển (doanh thu, lợi nhuận, thị phần, hoặc một...
 3. Admin

  Khái niệm về KPI và tại sao không đạt KPI?

  KPI Là Gì? Tại Sao Không Đạt Được KPI? Tại Sao Đạt KPI Nhưng Hoạt Động Kinh Doanh Vẫn Không Hiệu Quả? Trước khi nói tới KPI là gì thì chúng ta nên nói tới mục tiêu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đều cần phải có một mục tiêu mà cần phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển...
Top