khóa nick

  1. PTDNV

    Khóa nick facebook: Nỗi ám ảnh, nỗi sợ hay là thói quen?

    Kinh nghiệm bản thân, bị nhiều lần rồi nên chia sẻ một vài quan điểm cá nhân. Có thể đúng hoặc sai nhưng mình nghĩ sẽ giúp được anh/chị có cái nhìn hay ho hơn về kênh Profile cá nhân này! Tôi đã bị khoá bao nhiêu nick rồi? Tính đến thời điểm này, mình bị khoá chắc cũng tầm hơn 10 cái chất...
Top