khách hàng seo

  1. waytomarketing

    16 kiểu khách hàng SEO không hoàn hảo: Bạn đã gặp hết chưa?

    Một khách hàng SEO lý tưởng: - Biết mục tiêu. - Dễ dàng tiếp cận. - Sẵn sàng lắng nghe. - Trả lời câu hỏi. - Làm theo đề xuất - Đọc báo cáo. - Thích học hỏi - Đánh giá cao công việc của bạn. - Không phải là người theo chủ nghĩa hoàn...
  2. waytomarketing

    25 câu hỏi khách hàng SEO mới của bạn phải trả lời

    (WayToMarketing) - Trong 10 năm qua, tôi đã làm việc như một giám đốc marketing, một nhà tư vấn và là chủ của một công ty tư vấn nhỏ. Trong thời gian đó, tôi đã thuê một số nhà cung cấp cho các dự án khác nhau và tôi cũng là nhà cung cấp cho một số công ty. Một sai lầm rất lớn mà tôi đã thực...
Top