khắc phục chúng

  1. waytomarketing

    Lỗi 404 và Soft 404: Sự khác biệt là gì và cách để khắc phục chúng

    (WayToMarketing) - Mỗi trang tải trong trình duyệt web đều có mã phản hồi trong header HTTP mà có thể hoặc không thể nhìn thấy trên trang web. Có rất nhiều mã phản hồi khác nhau mà máy chủ cung cấp để truyền tải trạng thái loading của trang. Nhìn chung, các mã từ 400 đến 499 cho thấy rằng trang...
Top