khác biệt hoá

  1. waytomarketing

    Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm trong cạnh tranh

    Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm hay chiến lược định vị sản phẩm và dịch vụ là chiến lược làm khác biệt các sản phẩm và dịch vụ của công ty so với đối thủ cạnh tranh, tạo ra điểm độc đáo riêng làm sao để nó chiếm được một chỗ đặc biệt và có giá trị...
Top