kênh siêu thị

  1. Q

    Một vài kinh nghiệm bán hàng tại kênh siêu thị (Supper Market)

    Một vài kinh nghiệm bán hàng tại kênh siêu thị (Supper Market/MT). Đưa được sản phẩm vào siêu thị đã khó, để trụ được và phát triển lại còn khó hơn. Thế nhưng khó không có nghĩa là không thể, và chúng ta luôn có giải pháp. Sau đây là một vài giải pháp từ chuyên gia. CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI PHÙ HỢP...
  2. K

    Một vài kinh nghiệm bán hàng tại kênh siêu thị

    Đưa được sản phẩm vào siêu thị (super market) đã khó, để trụ được và phát triển lại còn khó hơn. Thế nhưng khó không có nghĩa là không thể, và chúng ta luôn có giải pháp. Sau đây là một vài giải pháp từ chuyên gia. CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI PHÙ HỢP Vào siêu thị chỉ mới là điểm bắt đầu trên hành...
Top