kẻ ngốc

  1. trade-coin-pro

    Lý thuyết kẻ ngốc hơn (The Theory of the greater fool) trong giới crypto

    Hôm qua, tôi có đề cập về lý thuyết về kẻ ngốc hơn - "The Theory of the greater fool" trong bài phân tích về ETFs và ETPs. Có một số bạn message hỏi tôi giải thích rõ hơn. Cụ thể thuyết về kẻ ngốc hơn (The theory of the greater fool) như thế nào? I) Thuyết kẻ ngốc hơn cho rằng bạn có thể kiếm...
Top