kế 30

  1. Q

    Dạ Lan - Colgate: Kế 30 để "biến khách thành chủ"

    Khi đọc bài của ông Nhơn công ty Dạ Lan, là một người tiêu dùng 8X … tôi nhớ lại những ngày tháng khó khăn tuổi thơ, tôi nhớ có lúc kiệt quệ tài chính đến nổi mẹ tôi quẹt một tí kem vào 2 bàn chải cho 2 chị em, để sẵn đó vì sợ 2 đứa tự quẹt kem thì sẽ phung phí. Và đúng như ông nói! Cảm xúc còn...
Top