jackma

  1. K

    4 bài học quản trị nhân sự từ JackMa

    Alibaba bắt đầu là một doanh nghiệp nội địa của Trung Quốc mang giấc mơ vươn ra toàn cầu. Và Alibaba trở thành câu chuyện thành công đáng chú ý khi trở thành doanh nghiệp có giá trị phát hành lần đầu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử. Doanh nghiệp này được dẫn dắt bởi Jack Ma, người đàn ông...
Top