index lại

  1. K

    Bao lâu Google mới thu thập dữ liệu và lập chỉ mục lại?

    Trong một video hangout trò chuyện với các webmaster, một nhà xuất bản đã hỏi Google về việc bao lâu trang sẽ bị xóa khỏi chỉ mục nếu được thêm giá trị noindex. Nhà xuất bản này cho biết dù họ đã thêm giá trị noindex nhưng hiện tại trang vẫn nằm trong chỉ mục của Google. John Mueller đã giải đáp...
  2. waytomarketing

    Google SEO: Google thường index lại một website như thế nào?

    Google vừa đưa lên đoạn video về SEO đầu tiên kể từ sau thông báo vào tháng 12 năm ngoái, đề cập tới 1 vấn đề rất cơ bản của SEO: bao lâu một lần thì Google dò tìm lại và index (xếp hạng) cho một trang web. Dưới đây là bản ghi nội dung của video: Tại Washington, Jim - Một nhà quản trị...
Top