index google

  1. waytomarketing

    Google SEO: Google thường index lại một website như thế nào?

    Google vừa đưa lên đoạn video về SEO đầu tiên kể từ sau thông báo vào tháng 12 năm ngoái, đề cập tới 1 vấn đề rất cơ bản của SEO: bao lâu một lần thì Google dò tìm lại và index (xếp hạng) cho một trang web. Dưới đây là bản ghi nội dung của video: Tại Washington, Jim - Một nhà quản trị...
Top