ico

  1. T

    ICO là gì? Thuật ngữ ico trong đầu tư gọi vốn?

    Các bạn đều biết hiện tại đang diễn ra cơn sốt ICO trên toàn thế giới. Người người nhà nhà đều muốn thực hiện ICO, từ những lĩnh vực thực sự liên quan đến ứng dụng blockchain hay tiền điện tử như Stratis, GOLEM cho đến những ứng dụng chả liên quan mấy như The Legends Room tại Las Vegas. Trong...
Top