học từ mẹ

  1. Hana

    13 bài học về tiếp thị nội dung là học từ "Mẹ"

    Dorothy nói rằng “mẹ luôn đúng” Sophia đáp “ Tất nhiên con yêu! Con nghĩ đến tuổi mẹ là ngốc sao?” Có lẽ bạn đã trưởng thành khi xem bộ phim những cô gái vàng và có thể nghe những tiếng nói này trong đầu. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về Sophia và Dorothy, bộ đôi mẹ và con gái , đã có cuộc tranh...
Top