histogram

  1. trade-coin-pro

    Một vài mô hình phổ biến khi sử dụng Histogram của Tdmacd trong trade coin

    Một số mô hình (pattern) trong việc sử dụng Histogram của MACD - Nhìn xanh đỏ để vào lệnh và ra lệnh. Đây là một số mô hình cơ bản của Histogram trong MACD thường gặp: Trước tiên chúng ta phải biết cách vào lệnh Trade của việc nhìn màu và mô hình Histogram MACD như sau: Điểm vào lệnh: Sau khi...
Top